Pro marody

Úkoly dělají nemocné děti samozřejmě až se jim trochu uleví. Když nestihnete vše, nevadí.

ÚKOLY Z MATEMATIKY DĚLAJÍ DĚTI JEN POKUD SAMY ROZUMÍ ZADÁNÍ.

19.9. pro Olivera

Čj PS s. 4 cv.10

M list (bere Eliáš)

18.9. pro Péťu a Olivera 

Čj PS s. 4 cv.7a)b), cv.8b), cv. 9a)

AJ PS s. 9 cv.3

12.9. pro Terku a Dana S.

ČJ PS s. 5 b) d)

M PS s. 7 cv.12