Pro marody

Úkoly dělají nemocné děti samozřejmě až se jim trochu uleví. Když nestihnete vše, nevadí.

ÚKOLY Z MATEMATIKY DĚLAJÍ DĚTI JEN POKUD SAMY ROZUMÍ ZADÁNÍ.

5.-8. pro Adélku a Matyáše He.

Čj PS s. 34 cv.4, s. 35 cv.4 + cv.1 dole, s. 36 cv.1

M s.33 cv.1,3 + opakujeme dělení 2,3,4,5,6 se zbytkem

PRV přečti si uč. s.66-67

4.6. pro Davida, Eliáše, Matyáše He.

Čj PS s. 33 cv.1,2,3

M s.31 cv.2 + zkus vytvořit tabulku podle úlohy: Teta má kotce vždy pro 5 králíků. Kolik kotců naplní a kolik králíků zbyde, když má 1 králíka (2 králíky, 3 králíky...15 králíků...) jde o dělení 5 se zbytkem

AJ PS s. 64 cv.1,2


1.6. pro Emmu, Eliáše a Davida

Čj PS s. 32 cv.3 + 3a), cv. 4

PRV PS s. 48, 49

M s. 26 cv.11 - vyřeš úlohy a napiš odpovědi

31.5. pro Emmu, Eliáše, Matyáše He.

M s. 24 cv.2, procvič si řady násobků 2,3,4

Čj PS s. 31 celá, s.32 cv.1 - podtrhni slovesa

30.5. pro Emmu, Eliáše a Matyáše He.

Čj PS s. 30 cv.1,2,3  s. 31 cv.1 (doplň)

AJ PS s. 62 cv. 3

M  s. 25 cv.4

29.5. pro Emmu, Eliáše, Matyáše He.

Prv PS s. 46/4,5

M s. 25 cv.7, s. 26 cv.8,10

Čj PS s. 29 cv.1,2,3 a 4(jen doplň i-y)

28.5. pro Tomáše a Eliáše a Adélku

M PS s. 28 cv.4

AJ PS s. 62 cv.1,2

24.-25.5. pro Dana S. a Tomáše

Čj uč. Alter s. 111 cv.11

AJ uč s. 62 cv.1 - přečíst, přeložit

22.-23.5.pro Tomáše

M PS s. 23 cv.5,7,8,  s. 24 cv.1,3

AJ PS s. 61 cv.3,4

21.5. pro Lukáše, Olivera a Tomáše

ČJ uč Nová škola s. 57 cv.12 ústně

DÚ: uč. Alter s. 111 cv.9 - přepiš do domácího sešitu

AJ PS s. 60 cv.1 - číst, překládat (ústně) + dokresli obrázek

15.5. pro Terku, Eliáše

ČJ PS s. 26 cv.2,3

M  s. 21 cv.6,   s. 22 cv.1

11.5. pro Honzu, Stelu, Matyáše Ha.

Čj PS s. 25 cv.1,2

AJ PS + uč s. 58 cv.1,2

10.5. pro Terezku a Eliáše

Čj PS s. 24 cv.3 + uč. (Nová škola) s. 55 cv.2 

9.5. pro Emu D.

Čj PS s. 24 cv.1 + cv.1

M PS s. 21 cv.4

27.4. pro Emmu, Terezku, Dana S.

M s 20 cv.3, s. 21 cv.5

Čj PS Vyjm. slova s.23 - 2. osmisměrka

Aj PS s. 55 cv.2

26.4. pro Emmu a Terezku

Čj uč Alter s. 99 cv.3, PS s. 23 cv.1 dole

M opakuj násobení a dělení (viz např. procvičování online)

25.4. pro Emmu a Terezku

M - zkus na volný list kružítkem narýsovat libovolné kružnice s vyznačeným středem + M s. 20 cv.2

AJ uč s.54 cv.1 přečíst, PS s. 56 cv.1

Čj PS s. 23 cv.1,2

23.-24.4. pro Emmu a Terezku

Čj PS s. 22 cv.1,3

PRV uč s. 40-42 přečti si + PS s. 40 cv.8

19.4. pro Dana Ž., Emmu + děti na sport. akci

Čj PS s. 21 cv. 1,2,3 (nahoře)

Nezapomeňte v pátek kružítko a pyžamo:).

18.4. pro Dana Ž.

ČJ PS s. 20 cv.1

M s. 19 cv.2,3

17.4. pro Dana Ž. a Emmu

M s. 18 cv. 3 (1. řádek), s. 19 cv.1, na pátek přinést kružítko

Čj uč Alter s. 83 cv.4b)

Prv PS s. 41 cv.11, 12 - vystříhni a nalep

16.4. pro Dana Ž.

AJ uč. s.52/2 

M s 18 cv.3 - dolní řádek násobení

Čj PS s. 20 cv.1,2 nahoře

10.-11.4. pro Dana Ž. a Emmu

Čj PS s.17  dokončit co chybí

Čj uč Alter s. 79 cv.5

M PS s. 17 cv.6

AJ PS s. 52 cv.2

6.4.

M s.17 cv.8,9

AJ PS s. 51 cv.6

28.3. pro Emmu, Olivera a Lukáše

M s. 13 cv. 10 b) vypočítej podle vzoru z úkolu a) a zapiš např. číslo 100 (1)

  14 cv.3 - do růžových okének si vymyslete pojmenování nově vzniklých bodů

Čj PS s. 15 cv.1

AJ uč.+PS s. 50 cv.1,2 (klauna vybarvi podle sebe)

26.-27.3. pro Emmu, Olivera, Emu D.

Čj PS s. 14 cv.1,3

M s. 13 cv.1a), s. 14 cv.1,2 (pozor ve cv.1 nemají tři příklady  zaokrouhlení řešení)

PRV uč s. 34-35 přečti si a zkus důležité informace říci svými slovy)

14.3. pro Julinku

M PS s. 8 cv. 1,3 + s. 9 cv. 7

Čj PS s. 10 cv. 1, 2, 3

Aj PS s. 45 cv. 4, 5

12.3. pro Terezku

M PS s. 7 cv.7, s. 8 cv.2

Čt s. 86

9.3. pro Davida

M s. 7 cv.6

Čj uč alter s. 46 cv.19

Prv zopakuj si vlastnosti látek v přírodě + vzduch uč s. 27-29

AJ PS s. 44 cv.2,3

8.3. pro Davida

Čj PS s. 8 cv.3, s. 9 cv.1,2

6.-7.3. pro Davida

M s.6 cv.3, s. 7 cv.4

Čj PS s. 7 cv.3, s. 8 cv.2,4

AJ PS s. 44 cv.1

5.3. pro Julinku a Davida

Čj PS s. 8 cv.1

AJ PS s. 43 cv.3,4,5

23.2. pro Olivera a Eliáše, Matyáše a Adélku

AJ PS s. 42 cv.2

M s. 5 cv.6 (groše)

Čj uč (Alter) s. 75 cv.1a) + cv.2 příprava diktátu, stačí ústně

22.2. pro Emu D., Adélku, Olivera, Matyáše

Čj uč. Nová škola s. 67 cv.7 (6 vět) + podtrhni přídavná jména

M s. 5 cv.5, 6 (dole - slovní úlohy)

21.2. pro Emu D., Olivera, Matyáše, Adélku.

AJ PS s. 42 cv.1

ČJ PS2 s.7 cv.2

M s.5 cv.4 (návod: jednotlivá zvířátka si převeď na sílu myší)

20.2. pro Emu D., Olivera, Vojtu, Adélku a Matyáše

M PS2 s. 4 cv.2

Čj PS2 s. 6 cv.3,4,5

19.2. pro Emu D., Olivera, Adélku a Lukáše

M PS 2.díl s. 4 cv.1,3

15.-16.2 pro Matyáše a Eliáše

M PS s. 40

Čj PS s. 6 cv. 1,2

AJ PS s. 40 cv.2,3, s. 41 cv.7

14.2. pro Eliáše a Matyáše

M s. 38 cv.4, s. 39 cv.6

13.2. pro Toma, Eliáše a Matyáše

M s. 38 cv.3, sčítací trojúhelníky

Čj PS s.5 cv.9,10,11

12.2. pro Toma, Eliáše, Emily a Matyáše

Čj PS2 s. 4 cv.4,5, 8 b)

PRV PS s. 32 cv.1,2

9.2. pro Emmu a Toma

Čj PS 2.díl s. 3 cv.3

AJ pS s. 39 cv.5

M úloha: Děti se v 8.10 vydaly na túru dlouhou 5 a půl kilometru. V 8:22 měly za sebou první kilometr. Jak dlouho jim trvala celá túra a v kolik hodim byly v cíli? (předpokládejme, že šly stále stejně rychle)

8.2. pro Emmu a Toma

Čj PS s. 3 cv.1,2

7.2. pro Emmu, Dana Ž. a Toma

Čj PS 2.díl s. 2 cv.3a)b)

AJ PS s. 38 cv.38 cv.3, s.39 cv.4 (napiš o sobě 5 vět)

6.2. pro Lukáše, Dana Ž., Toma, Emmu, Péťu a Matyáše

M PS  s. 37 cv.7

ČJ nový PS 2. díl s. 2 cv.1,2

Čt s. 71

5.2. pro Lukáše, Dana Ž., Toma, Emmu a Péťu

Prv PS s. 31

Aj PS s. 38 cv.1

1.2. pro  Natku, Nelu, Lukáše, Davida, Máťu, Dana Ž.,Toma, Emmu a Julinku

Čj PS s.40 cv.2,3  s.41 cv.2

31.1. pro  Natku, Nelu, Lukáše, Davida, Máťu, Dana Ž.,Toma, Dana S., Péťu a Emmu

M PS s. 35 cv.8, s.36 cv.3

AJ uč s. 37 cv.4 - o každém obrázku vymysli jednu větu - stačí ústně

30.1. pro Olivera , Eliáše, Natku,Nelu, Lukáše, Davida, Máťu, Dana Ž.,Toma, Dana S. a Emmu

Čj PS s. 39 cv.1,3

Čj PS Vyjmenovaná slova - s. 13 dopiš slova příbuzná podle uč. Nová škola s. 42

29.1. pro Olivera , Eliáše, Natku, Péťu, Lukáše, Davida, Máťu, Dana Ž. a Toma

AJ PS s. 37 cv.4

Čj PS s. 38 cv.1.2.4

M PS s. 35 cv.7,9,10

26.1. pro Matyho, Matyáše, Olivera, Eliáše, Davida

Čj uč Alter s. 72 cv.5b) stačí ústně

Čj PS Vyjm. slova s.13 dopiš slova příbuzná k mýtit, zamykat, smýkat, podle uč. Nová škola s.42

PRV PS s. 29

25.1 pro Matyho, Matyáše, Olivera, Eliáše, Davida

Čj uč Alter s. 72 cv.5a)

24.1. pro Emu, Matyho a Matyáše

Čj PS s. 37 cv. 1,2

Aj PS s. 36 cv.1,2 - doplň přivlastňovací zájmena - jejich naše, jeho, její...

M procvič Biland třeba zde nebo si zahraj hru s různými úkoly zde

23.1. pro Adélku, Olivera, Matyho, Emu, Matyáše

Čj PS s.35 cv.2(dole), s. 36 cv.5

M s. 34 cv.2,3

22.1. pro Adélku, Olivera, Matyho a Emu

Čj PS s. 35 cv. 1

PRV PS s. 28 cv.2

18.-19.1. pro Vojtu

Čj PS s. 35 cv.1,2,1

M s. 35 cv.6

Pavučiny můžeš vyzkoušet i tady

PRV s. 26-27 úkoly u kašpárka

15.-17.1. pro Vojtu

Čj PS s. 33-34

M PS 34 cv.1(počítej bez rozložení),2,4

AJ PB + WB s. 34

PRV s.25+26 cv.1,2

10.1. pro Matyho a Emmu

AJ PS s. 32-33 dokončit

Čj PS s.31 cv.1,2,3,5,6

8.1. pro Oliho, Matyáše a Stelu

AJ  PS s. 32 cv.1  s.33 cv.3,4

Čt s. 52 

M s.32 cv.1  (zkus popřemýšlet)

Násobení procvičuj třeba tady.

4.1. pro Dana S.

Čj PS s. 29 cv.2,4  s. 30 cv.3

M s. 30 cv.2,5 

dobrovolný: M s.30 cv.3 - první algebrogram

15.12. pro Emmu a Lukáše

Prv  uč s. 19-20 přečti si PS s. 23 cv.3

AJ PS s. 66 cv.2, s. 67 cv.4

14.12. pro Emmu, Lukáše a Matyáše

M s.27 cv.8, s. 28 cv.1,2,3

Čj opakuj vyjmenovaná slova např. tady

8.12. pro Péťu

Prv uč  s.19-20 přečti si, PS s. 22 cv.1 -- doplň jen názvy částí ČR

AJ uč s. 29 cv.4 PS s.28 cv.3, 29 cv.6

7.12. pro Péťu

Čj PS s. 28 cv.1

M s. 25 dokončit co chybí, s. 26 cv.1,2,3,4

PRV  PS s. 21 cv.6,7

Čt s. 37

6.12. pro Emmu a Péťu

Čj PS s. 27 cv.1,2,dole

Aj 11.lekce uč s. 28 cv.1, PS s. 28 cv.1,2

29.11. pro Eliáše

Čj - PS Vyjmenovaná slova s. 4 - opiš od Oliho příbuzná slova, s.7 - druhá osmisměrka

M s. 25 cv.6

AJ Ps s. 26 cv.1,3

27.-28.11. pro Eliáše

M s. 24 cv.1,3

Čj PS s. 26 cv.4,5  PS Vyjm. slova s. 6 podrthni v textu vyjmenovaná slova a slova příbuzná, nakresli k textu vhodný obrázek

AJ uč s. 26 cv.1, PS s. 26 cv.2 + slovíčka z 10.lekce

Prv zopakuj si směrovou růžici - světové strany

23.11. pro Emmu

M PS s. 23 zkus se podívat na písemné sčítání, pokud neporozumíš, nechej být

Čj PS vyjmenovaná slova s.7 - 1. osmisměrka

Prv PS s. 20 cv.2

22.11. pro Emmu

M s.22 cv.3 - najdi cesty a zapiš pomocí šipek (nahoru, dolů, vpravo, vlevo)

Čj PS s. 25 cv.5

Aj PS s. 25 cv.1-4

21.11. pro Emmu a Vojtu

Čj uč s.33 přečti si žluté rámečky, s.34 cv.8

Čj PS s.25 cv.4

M s.21 cv.21

Čt s.32-33

20.11. pro Emmu

Čj PS s. 24 cv.1,2,3

Aj PS s. 24 cv.1 vybarvi podle sebe a napiš

M s.21 cv.22 jen 1. sloupeček

15.-16.11. pro Natálku

ČJ PS Vyjmenovaná slova s. 3  - k obrázkům napiš názvy zvířat z básničky

ČJ  PS s. 23 cv.1,2 (dole)

M PS s. 20 cv.19, s. 21 cv.20 + procvič násobení např. tady

PRV PS s. 18

13.-14.11. pro Olivera

Čj uč s. 31 cv.2 (ústně + přečti si žlutý rámeček)

Prv uč s. 11-12 přečti si "Minulost obce" a "Město"

10.11.

AJ PS s. 22 cv.1,2,3

Č, PS s. 20 cv.1 dole


9.11. pro Lukyho, Davida, Olivera

M s. 18 vše

Čj PS  s. 19 cv.1-4

Prv PS s. 17 cv.2,3

8.11. pro Lukyho, Julinku, Davida

ČJ uč s. 25 cv.1 - vyber si jeden z kořenů a vytvoř a napiš co nejvíce slov

M s. 19 cv.15

AJ Uč s. 22 cv.1,2

7.11. pro Lukyho a Julinku

Čj uč s. 24 cv.3,4 (stačí ústně)

PRV uč s.11 přečti si

Čt s. 26 + otázky pod článkem

2.11 pro Emmu

M PS s. 17 cv.5,8

PRV bezpečnost silničního provozu: prezentace, kvíz

Čj opakovali jsme synonyma a opozita (např. tady)

1.11. pro Emmu

Čj PS s. 15 cv.2,3

AJ PS s. 20 cv.1 - doplň slova a vybarvi jednotlivé předměty podle sebe, cv.2 - napiš věty podle barev ve cv.1

M s. 17 cv. 4,6 (jen první pavučinu)

24.10. pro Dana Ž., Matyáše a Matyáše

M s. 16 cv.1,2

Čj PS s. 12 cv.11,12  uč s.19 přečti si žlutý rámeček + cv.1 (stačí ústně)

PRV PS s. 13  (bez kreslení u kašpárka)

23.10. pro Dana Ž.

AJ PS s. 18 cv.2 doplň slovíčka

M PS s. 14 cv.4, s. 15 cv.9,10

20.10. pro Toma, Dana Ž a Matyho

AJ - přepiš slovíčka ze 7. lekce, + PS s. 18 cv.1 + uč s. 18 cv.1 (včetně čtení textu)

17.-19.10 pro Toma a Dana Ž.

AJ Ps s.16 cv.3 + procvičuj hláskování slovíček

M s. 14 cv.2,3  s. 15 cv.7

Čj uč s. 18 cv.2 - tvoř věty, přidej do každé další vhodné slovo, polovinu cvičení napiš

16.10.

Čj uč s. 18 přečti si žlutý rámeček + cv.1 (napiš do sešitu)

AJ PS s. 17 cv.5

M s. 14 cv.1

13.10. pro Toma, Lukyho, Dana Ž.

Aj PS s. 16 cv.1 

ČJ PS s. 10 cv.1,2  s.11 cv.6,7,9

11.-12.10. pro Toma

Čj uč s. 15 cv.18 (stačí ústně), s.16 cv.20 (napiš)

M procvič písemné sčítání

PRv s. 11 - vylušti osmisměrku

AJ uč s. 17 cv.8 spelling slov - hláskuj

10.10. pro Toma

Čj uč s. 14 cv.11, 14

M s. 13 cv.10 (celý rodokmen najdeš uprostřed sešitu s.6) + procvičuj písemné sčítání např. tady nebo zde.

Prv PS s. 10

9.10. pro Toma

Aj zazpívej si písničku o abecedě

Čj PS s. 10 cv.4,5

26.-27.9. pro Olivera, Eliáše, Emily a Lukáše

Čt s. 9-11

PRV s. 7 cv.9

AJ PS s.12 cv. 1 - doplň zbytek rozhovorů; s 13 cv.3

M PS s. 10 cv.5 (zkus rozdělovat pomocí např. fazolí, knoflíků...)

25.9. pro Olivera, Eliáše, Dana S., Emily, Lukáše

AJ uč. s. 12 cv.1,2  PS s. 12 cv.1 - doplň 1. rozhovor

M PS s. 9 cv.8  s.10 cv.1,2,4

ČJ PS s.6 cv.3

19.9.  pro Toma a Olivera

M s. 8 cv.1 a)b)

PRV PS s. 6 cv.8, s. 7 cv.10

Čt s. 6

15.9. pro Stelu a Toma

Aj - zopakujte slovíčka (ze 2. tř.)v uč s. 10 cv.1  + PS s. 10 cv.1

Čj PS s. 4 cv.4

13.-14.9. pro Stelu (až bude moct pracovat)

Čj Ps s. 2,3

Prv  PS s. 6 cv.7

11.-14.9. pro Toma

Čj PS s. 3 cv.7 a)b)c)d) - stačí ústně, e) do sešitu;  s. 4 cv.2,3

M PS s. 6 cv.2, s. 7 cv.3,4,6

PRv PS s. 4 cv.2,3 ; s. 5 cv.5; s.6 cv.7

Aj PS 7 cv.1 s. 8 cv.3