Pro marody

Úkoly dělají nemocné děti samozřejmě až se jim trochu uleví. Když nestihnete vše, nevadí.

ÚKOLY Z MATEMATIKY DĚLAJÍ DĚTI JEN POKUD SAMY ROZUMÍ ZADÁNÍ

18.1. pro Emmu a pro Julinku

Čj PS 2.díl s. 2 cv.3+3a)

M PS s.32 cv.10

17.1. pro Emmu a Davida

ČJ PS 2. díl s. 2 cv.1

M uč s. 42 cv.14 - zjisti kdo se dožil vyššího věku a kolik let by bylo Karli IV. v roce narození J.A.K.

AJ PS s.31 Emma cv. 4, David cv.4,5,6

17.12. pro Péťu a Nelu

Čj PS s. 31 cv.1 dole s.33 cv.1-očísluj slovní druhy

AJ uč s. 28-29 přečti si

Vl uč.přečti si s. 36-37

M PS s. 25 cv.5

10.-14.12. pro Péťu a Eliáše

Čj PS s. 30-31

Aj PS s.27,28 + s. 29 cv.3

Vl přečti si s. 35+  doplň zápis (přinesl bratr)

M procvičujeme zlomky

29.11. pro Elišku a Lukáše

Čj PS s. 27 cv. 1 + červeně podtrhni podstatná jména a urči rod, modře podtrhni slovesa

M procvič dělení se zbytkem, pokud nerozumíš, zkus dělení s názorným obrázkem

Vl uč s. 31 (povodí, úmoří)

28.11. pro Elišku a Tomáše

Čj PS s. 26 cv.2

26.-28.11.pro Lukáše

Čj PS s.25 cv.2,4,5  s. 26 celá

M PS s. 17/11, s.18 cv.4

VL uč s. 28-30

AJ  PS s. 23 cv.4,5 uč. + PS s. 24  cv.1


21.-22.11. pro Lukáše

Čj PS s. 24/4, s. 25/1,3

M PS s.17/12  dělení

19.11. pro Tomáše

Čj zopakovat vyjmenovaná slova po L, PS s. 24 cv.1,2,3

AJ uč.s. 22 cv.1 (přečíst), PS s.22 cv.1

pro Tomáše 14.-16.11.

M uč s.25 cv.10 a)b)c)d), s.28 cv.1+ přečti si informace pod cvičením

Čj uč. s.27 cv.10 (4 řádky)

Čt s. 27

Vl najdi na mapě nížiny - Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjsko-svratecký úval


22.-26.10 pro Emmu

Stela přinese PS AJ + pracovní listy

Čj PS s. 17 cv.3, s. 18 cv.1,2

DÚ: M pracovní list - slovní úlohy

M uč s. 21 cv.7 - vyber si 6 rovnic a vyřeš

M uč s. 20 pod cv.3 + s. 21 nahoře - přečti si, co je šipkový graf, jestli rozumíš, zkus s. 21 cv.8 

AJ PS s. 16 cv.1,2

VL přečti si v uč s. 20 - orientace v krajině

20.9. pro Olivera a Dana S.

 Aj uč s.9 cv.4 (ústně), PS s.9 cv.4

Čj PS s. 5 cv.11,12 s.6 cv.1 + a)b)

Vl - po návratu si řekněte o kopii zápisu 

19.9. pro Olivera

Čj PS s. 4 cv.10

M list (bere Eliáš)

18.9. pro Péťu a Olivera 

Čj PS s. 4 cv.7a)b), cv.8b), cv. 9a)

AJ PS s. 9 cv.3

12.9. pro Terku a Dana S.

ČJ PS s. 5 b) d)

M PS s. 7 cv.12