Pro marody

Úkoly dělají nemocné děti samozřejmě až se jim trochu uleví. Když nestihnete vše, nevadí.

ÚKOLY Z MATEMATIKY DĚLAJÍ DĚTI JEN POKUD SAMY ROZUMÍ ZADÁNÍ.

pro Tomáše 14.-16.11.

M uč s.25 cv.10 a)b)c)d), s.28 cv.1+ přečti si informace pod cvičením

Čj uč. s.27 cv.10 (4 řádky)

Čt s. 27

Vl najdi na mapě nížiny - Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjsko-svratecký úval


22.-26.10 pro Emmu

Stela přinese PS AJ + pracovní listy

Čj PS s. 17 cv.3, s. 18 cv.1,2

DÚ: M pracovní list - slovní úlohy

M uč s. 21 cv.7 - vyber si 6 rovnic a vyřeš

M uč s. 20 pod cv.3 + s. 21 nahoře - přečti si, co je šipkový graf, jestli rozumíš, zkus s. 21 cv.8 

AJ PS s. 16 cv.1,2

VL přečti si v uč s. 20 - orientace v krajině

20.9. pro Olivera a Dana S.

 Aj uč s.9 cv.4 (ústně), PS s.9 cv.4

Čj PS s. 5 cv.11,12 s.6 cv.1 + a)b)

Vl - po návratu si řekněte o kopii zápisu 

19.9. pro Olivera

Čj PS s. 4 cv.10

M list (bere Eliáš)

18.9. pro Péťu a Olivera 

Čj PS s. 4 cv.7a)b), cv.8b), cv. 9a)

AJ PS s. 9 cv.3

12.9. pro Terku a Dana S.

ČJ PS s. 5 b) d)

M PS s. 7 cv.12